نویسنده = ارزانی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه روش‌های مختلف زمین‌آمار در تهیه نقشه شوری خاک (مطالعه موردی در دشت میامی)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 324-334

علیرضا ارزانی؛ زرین تاج علی پور؛ فرهاد تقی پور؛ احمد اخیانی