نویسنده = بارانی، حسین
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر تعداد دام بهره برداران بر وضعیت مراتع

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 513-523

عسگر حسین زاده؛ قدرت اله حیدری؛ حسین بارانی؛ حسن زالی


2. تبیین شاخص‌های ارزیابی پایداری زیست محیطی-بوم شناختی سامان‌های عرفی مرتعی با تاکید بر مراتع ییلاقی سهند

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 309-324

مرتضی مفیدی چلان؛ حسین بارانی؛ احمد عابدی سروستانی؛ جواد معتمدی؛ علیرضا دربان استانه


3. بررسی نقش سرمایه انسانی خانوارهای روستایی بر وابستگی به مرتع در حوزه آبخیز حبله رود

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 325-337

حسین بدری پور؛ حسین بارانی؛ سیدمحمود عقیلی؛ احمد عابدی سروستانی


4. استخراج ساختار سلسله مراتبی عوامل مؤثر در نظام مدیریت مراتع ایران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 291-308

سیده زهره میردیلمی؛ عادل سپهری؛ حسین بارانی