نویسنده = احمدی، حسن
تعداد مقالات: 4
1. منشأیابی رسوبات بادی حاشیه پلایای گاوخونی با استفاده از روش ژئوشیمی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 695-710

سادات فیض نیا؛ فرانک پورطیب؛ حسن احمدی؛ کوروش شیرانی


2. بررسی ترکیب و تحول کانی های رسی در عرصه های پخش سیلاب (مطالعه موردی: عرصه پخش سیلاب گچساران )

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 345-453

محسن پادیاب؛ سادات فیض نیا؛ محمد نهتانی؛ حسن احمدی؛ اردشیر شفیعی


3. تأثیر شرایط اقلیمی بر تولید علوفه مراتع در منطقه استپی اخترآباد ساوه

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 249-260

علی احسانی؛ حسین ارزانی؛ مهدی فرحپور؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ عادل جلیلی؛ حمید رضا میرداودی؛ حمیدرضا عباسی؛ مژگان السادات عظیمی


4. ارزیابی شاخص‌های معیار خاک جهت بررسی وضعیت بیابان‌زایی مناطق سلیمان، حسین‌آباد میش‌مست و گازران در استان قم

دوره 13، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 278-283

محمد جعفری؛ فاطمه پناهی؛ حسن احمدی؛ حمیدرضا عباسی؛ محمد موسوی؛ محمد علی زارع؛ علی طویلی