نویسنده = توکلی، حسین
تعداد مقالات: 7
1. مقایسه خصوصیات گیاهی و مواد آلی خاک در شرایط قرق و چرا (مطالعه موردی مراتع حومه مشهد)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 416-423

حسین توکلی؛ حسین یشتی؛ علیرضا خداشناس


2. پایش پوشش گیاهی مراتع نیمه‌استپی در شمال شرق ایران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 231-243

محمد زادبر؛ حسین ارزانی؛ مژگان‌ عظیمی؛ ولی ا.. مظفریان؛ قنبر علی شاد؛ فریده ثقفی‌خادم؛ حسین توکلی؛ حسن امیر آبادی زاده؛ سمیه ناصری


3. بررسی اثر شدت چرای دام بر پوشش گیاهی و خاک در مراتع سیساب بجنورد

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 243-255

مریم حیدریان آقاخانی؛ علی اصغر نقی‌پور برج؛ حسین توکلی


4. تأثیر شدت چرا بر میزان ترسیب کربن خاک و زیتوده گیاهی در مراتع نیمه‌خشک (مطالعه موردی: مراتع سیساب بجنورد)

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 375-385

علی اصغر نقی‌پور برج؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ حسین توکلی؛ مریم حیدریان آقاخانی


5. بررسی تغییرات پوشش گیاهی حوزه آبخیز سد امیرکبیر در یک دوره 20 ساله

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 185-203

بهرام محمدی‌گلرنگ؛ محسن محسنی‌ساروی؛ بهروز ملک پور؛ منصور مصداقی؛ جان اسکوارز؛ حسین توکلی؛ محمدرضا سعید افخم‌الشعرا


7. بررسی برخی از نیازهای بوم شناختی Ammodendron persicum

دوره 13، شماره 1، بهار 1385، صفحه 39-47

حسین توکلی؛ امر علی شاهمرادی؛ علی اصغر پاریاب؛ عباسعلی فرهنگی