نویسنده = آذرنیوند، حسین
تعداد مقالات: 6
1. برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در مراتع خشک و نیمه خشک (منطقه مورد مطالعه : شهرستان ملارد)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 403-396

مائده نصری؛ مهدی قربانی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ حامد رفیعی


2. مدل طبقه‌‌بندی شایستگی مراتع سبزوار برای چرای گوسفند (مطالعه موردی، حوضه چاه‌تلخ سبزوار)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 394-408

یاسر قاسمی آریان؛ حسین آذرنیوند؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ محمد جعفری؛ اسماعیل فیله کش


3. بررسی رابطه عوامل محیطی با پراکنش جوامع گیاهی مراتع سرچاه‌عماری شهرستان بیرجند

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 247-259

رضا یاری؛ حسین آذرنیوند؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ جلیل فرزادمهر؛ فیروزه مقیمی‌نژاد


4. مکان‌یابی اجرای پروژه‌های پیتینگ و فاروئینگ به کمک سیستم تصمیم یار مکانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 95-108

محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ مهشید سوری؛ سیده خدیجه مهدوی


5. معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نزاد ترکی قشقایی در مراتع استان فارس

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 333-344

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ علی نیکخواه؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی


6. مطالعه اثر احداث فارو بر میزان ترسیب کربن و تثبیت ازت در درمنه زارهای ( Artemisia sieberi) استان سمنان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 298-308

حامد جنیدی جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ محمد جعفری؛ ابراهیم کارگری