نویسنده = خسروی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص‌های رسوب‌شناسی و طبقه‌بندی رسوبات بستر دریاچه مهارلو جهت تعیین حساسیت آن به فرسایش بادی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 815-828

محسن کاظمی؛ سادات فیض نیا؛ حسن خسروی؛ حمید مصباح؛ رضا شهبازی