نویسنده = جعفری، علی‌اشرف
تعداد مقالات: 7
2. ارزیابی تنوع صفات زراعی و کیفیت علوفه در جمعیت های مختلف اسپرس زراعی (Onobrychis sativa)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 417-429

حمیده جوادی؛ علی اشرف جعفری؛ معصومه رمضانی یگانه؛ محمود امیرخانی


5. بررسی تنوع و روابط بین عملکرد بذر و اجزای عملکرددر جمعیت های Festuca ovina در شرایط دیم و آبی استان زنجان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 309-319

فرزاد بیات موحد؛ علی اشرف جعفری؛ پرویز مرادی


6. بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در توده‌های بومی ماشک (Vicia sativa)، در شرایط آبی و دیم منطقه لرستان

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 517-535

محمد حسنوند؛ علی اشرف جعفری؛ علی سپهوند؛ شهرام نخجوان