نویسنده = حسینی، سید علی
تعداد مقالات: 7
1. مقایسه عملکرد علوفه ارقام یونجه در شرایط دیم

دوره 11، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 32-44

قاسمعلی ابرسجی؛ سیدعلی حسینی


2. بررسی کیفیت علوفه گونه‌های مهم هالوفیت مراتع شور و قلیای استان گلستان در دو مرحله فنولوژی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 537-546

محمد پاسندی؛ سیدعلی حسینی؛ عبدالله کاویان


3. بررسی تغییرات فصلی تولید و مصرف گیاهان مرتعی در مراتع سرعلی آباد گرگان

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 205-215

سیدعلی حسینی؛ مرتضی اکبرزاده


4. بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی استان گلستان (مطالعه موردی: منطقه مراوه‌تپه)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 685-697

سیدعلی حسینی؛ جمشید خطیرنامنی؛ مرتضی اکبرزاده


5. بررسی نفوذپذیری در تیپ‌های مختلف گیاهی مراتع شور و قلیا در اینچه‌برون استان گلستان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 280-291

سید علی حسینی؛ منیژه توان؛ حسین عیسایی


6. بررسی نحوه حضور گونه Halocnemum strobilaceum M.B درمراتع شور و قلیایی درشمال استان گلستان

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 110-123

سیدعلی حسینی؛ امرعلی شاهمرادی؛ قاسمعلی ابرسجی