نویسنده = پهلوانروی، احمد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرهای درصد تاج پوشش گیاهی با استفاده از داده های ماهواره ای طی سال های 1352 تا 1387 ( مطالعه موردی: پناهگاه حیات وحش موته)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 508-521

وحید راهداری؛ سعیده ملکی؛ علیرضا سفیانیان؛ سید جمال الدین خواجه الدین؛ احمد پهلوانروی


2. بررسی رابطه عوامل محیطی با پراکنش پوشش گیاهی در حوزه آبخیز آق‌تقه

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 431-444

فرهاد ذوالفقاری کرباسک؛ احمد پهلوانروی؛ اکبر فخیره؛ میترا جباری


3. بررسی وقوع طوفانهای گردوخاک در منطقه سیستان پس از وقوع خشکسالی‌های تناوبی

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 329-342

عباس میری؛ احمد پهلوانروی؛ علیرضا مقدم نیا