نویسنده = ارست، مینا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر آبیاری با مکمل آبیار بر رشد گونه Atriplex canesence

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 719-728

سعید شجاعی؛ محمد جعفری؛ مینا ارست


2. بررسی اثر پساب شهری، آب شور و آب لب‌شور بر برخی از ویژگی‌های خاک (مطالعه موردی: دشت قم)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 543-554

مینا ارست؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی؛ سعید شجاعی