نویسنده = دهقانی تفتی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مراحل فنولوژی گونه Artemisia aucheri در مناطق نیمه‌استپی ایران

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 13-23

علی احسانی؛ مامک احمدیان؛ سعید رشوند؛ محمد علی دهقانی تفتی؛ مصطفی زارع