نویسنده = زندی اصفهان، احسان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر مراحل رشد بر ارزش غذایی دو گونه شورروی در اراضی شور گرمسار

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 464-473

احسان زندی اصفهان؛ علی اشرف جعفری؛ رسول میراخورلی


2. بررسی شور شدن خاک و دامنة تأثیر آن در اثر تاغکاری در دشت سگزی اصفهان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 202-218

احسان زندی اصفهان؛ محمد جعفری؛ سید جمال الدین خواجه الدین؛ حسین آذرنیوند