نویسنده = دیانتی تیلکی، قاسمعلی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی ارتباط بین خوشخوراکی و ارزش غذایی گونه‌ها در مراتع تحت چرای شتر

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 330-343

وحیده عبداللهی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ جلیل فرزادمهر؛ هرمز سهرابی


3. بررسی تأثیر مراحل فنولوژی بر کیفیت علوفه و هیدرات‌های کربن محلول دو گونهSalsola arbuscula و Salsola richteri در مراتع شور سبزوار

دوره 18، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 652-661

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ مریم حیدریان آقاخانی؛ اسماعیل فیله‌کش؛ علی اصغر نقی‌پور برج


4. اثر NaCl پرایمینگ بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه بذرهای گونه L. Festuca ovina در شرایط تنش شوری

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 452-462

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ بهمن شاکرمی؛ مسعود طبری؛ بهزاد بهتری


5. بررسی تغییرات عامل‌های پوشش گیاهی در راستای گرادیان چرایی در مراتع استپی ندوشن یزد

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 219-230

الهام فخیمی ابرقویی؛ منصور مصداقی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی


6. برخی ویژگیهای اکولوژیک گونه Camphorosma monspeliaca در رویشگاه دوتو-تنگ صیاد استان چهارمحال و بختیاری

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 532-545

حجت اله خدری غریب وند؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ منصور مصداقی؛ منوچهر سرداری


7. بررسی تأثیر کودهای ازته و فسفره روی کیفیت علوفه Eruca sativa در مراتع قشلاقی مراوه‌تپه استان گلستان

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 180-190

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ منیژه توان؛ سید علی حسینی؛ منصور مصداقی


8. بررسی رابطه بین نوع مالکیت مرتع و وضعیت بهره‌بردار‌ی (با تأکید بر مراتع ییلاقی شهرستان اراک)

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 166-179

معصومه سادات حسینی نسب؛ حسین بارانی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی