نویسنده = اسفنجانی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی مطلوبیت رویشگاه‌ گونه‌های گیاهی مراتع چهارباغ استان گلستان با استفاده از روش تحلیل عاملی بوم شناختی(ENFA)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 516-526

جواد اسفنجانی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حامد روحانی؛ مجید محمد اسمعیلی؛ بهاره بهمنش