نویسنده = دشتکیان، کاظم
تعداد مقالات: 4
1. بررسی منابع آبی موجود و مورد نیاز دام چراکننده بز در مراتع استپی ندوشن استان یزد

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 778-786

ناصر باغستانی میبدی؛ محمدتقی زارع؛ کاظم دشتکیان؛ محمدرضا احمدی


2. بررسی تغییرات کاربری اراضی ‌در ارتباط ‌با شوری ‌خاک سطحی در منطقه مروست یزد

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 292-306

کاظم دشتکیان؛ مجتبی پاک پرور؛ محمد هادی راد


3. بررسی ‌روشهای ‌تهیه ‌نقشه ‌شوری ‌خاک با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای لندست ‌در منطقه ‌مروست1

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 139-157

کاظم دشتکیان؛ مجتبی پاک‌پرور؛ جلال عبدالهی


4. ترسیم نقشة زوال پوشش گیاهی، فرسایش بادی و اراضی شور برای قسمتی از دشت یزد-اردکان

دوره 13، شماره 1، بهار 1385، صفحه 10-16

محمدعلی مشکوه؛ محمدرضا دانشور؛ محمدرضا اختصاصی؛ کاظم دشتکیان