نویسنده = حنیفه پور، مهین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کرج

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 158-17

لیلا بیابانی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ مهین حنیفه پور