نویسنده = حبیبیان، سیدحمید
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه رفتار چرای گوسفند در مراتع چشمه‌انجیر استان فارس

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 174-186

محمد فیاض؛ سیدحمید حبیبیان؛ حسن یگانه؛ انور سنایی؛ محمدجواد مهدوی


2. تعیین ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی برای گوسفند و بز در مراتع چشمه انجیر استان فارس

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-11

محمد فیاض؛ سیدحمید حبیبیان؛ حسن یگانه؛ انور سنایی