دوره و شماره: دوره 24، شماره 3، پاییز 1396 
2. تعیین حد بهره‌برداری مجاز گونه Stipa barbata در مراتع نمونه مناطق نیمه استپی کشور

صفحه 471-477

علی محبی؛ فرهنگ قصریانی؛ مینا بیات؛ غلامحسین رحمانی؛ قاسم خداحامی؛ قاسمعلی ابرسجی؛ محمدعلی دهقانی تفتی؛ فریده ثقفی خادم


6. بررسی تاثیر تعداد دام بهره برداران بر وضعیت مراتع

صفحه 513-523

عسگر حسین زاده؛ قدرت اله حیدری؛ حسین بارانی؛ حسن زالی


12. ارزیابی تخریب مراتع بر اساس افزایش فاصله از کانون‌های بحران در دامنه‌های شمالی مراتع سبلان

صفحه 581-595

اردوان قربانی؛ اردشیر پورنعمتی؛ امین پورعلی؛ میکائیل بدرزاده؛ علی تیمورزاده


13. بررسی اثر مدیریت چرای دام بر ویژگی‌های عملکردی خاک و ساختاری اکوسیستم مراتع کوهستانی خوی

صفحه 596-609

فاطمه علیلو؛ فرشاد کیوان بهجو؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ رضا احمدخانی؛ جواد معتمدی


18. مدل‌سازی فرسایش‌پذیری خاک در منطقه خور و بیابانک

صفحه 658-675

سید علی موسوی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ سیدحجت موسوی؛ سیدجواد ساداتی نژاد


20. ارزیابی نسبت‌های مختلف کشت مخلوط سورگوم-کوشیا در شرایط متفاوت شوری

صفحه 685-698

علیرضا هدایتی فیروزآبادی؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ هادی پیرسته انوشه