نویسنده = جواد معتمدی (ترکان)
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر شدت‌های چرای دام بر برخی ویژگی‌های مهم خاک در مراتع خانقاه سرخ ارومیه

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-58

بهنام بهرامی؛ رضا عرفانزاده؛ جواد معتمدی (ترکان)


2. نقشه نیاز روزانه دام چراکننده از مراتع استان آذربایجـان غربی

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 158-167

حسین ارزانی؛ اسماعیل صبری؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ سیداکبر جوادی


3. مطلوبیت کیفیت علوفه گونه‌های مهم مرتعی در مراتع ییلاقی سرعلی‌آباد استان گلستان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 651-662

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ سید رضا حسینی


4. قابلیت 4 گونه از هالوفیت‌های دریاچه ارومیه در پالایش نمک خاک‌های شور

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 663-675

آرزو علیزاده؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ رضا عرقانزاده


5. کیفیت علوفه گونه‌های مرتعی در مراتع نیمه‌استپی کرسنک چهارمحال و بختیاری

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 221-233

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ حسن یگانه؛ حمزه علی شیرمردی


6. معادل واحد دامی و انرژی مورد نیاز روزانه گوسفند نزاد ترکی قشقایی در مراتع استان فارس

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 333-344

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ علی نیکخواه؛ حسین آذرنیوند؛ مهدی قربانی


7. طبقه بندی شاخص های کیفیت علوفه مراتع ییلاقی طالقان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 271-250

حسین ارزانی؛ جواد معتمدی (ترکان)؛ محمد جعفری؛ مهدی فرح پور؛ محمدعلی زارع چاهوکی