کلیدواژه‌ها = درمنه
تعداد مقالات: 7
2. بررسی پتانسیل ذخیره کربن در درمنه‌زارهای حریم جاده (مطالعه موردی: اتوبان ایوانکی – گرمسار)

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 128-137

احمدرضا پناهیان؛ حمیدرضا ناصری؛ مجید کریمپور ریحان؛ محمد جعفری؛ سیدعلیرضا حسینی


3. مطالعه ویژگیهای آناتومیکی گونه‌هایی از جنس درمنه (Artemisia L.) در استان آذربایجان غربی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 464-474

کاظم ساعدی؛ حسین آذرنیوند؛ روح انگیز عباس عظیمی؛ بهنام حمزه


4. مقایسه تولید علوفه های درمنه در استان سمنان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 729-742

تقی میرحاجی؛ عادل جلیلی؛ مرتضی اکبرزاده


5. تعیین ارزش غذایی (مصرف اختیاری، قابل هضم مواد مغذی و مقدار انرژی) دو گونه درمنه دشتی و درمنه کوهی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 791-802

آشور محمد قره باش؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ علی ستاریان


6. مطالعه درمنه زارهای مناطق خشک و نیمه خشک به منظور معرفی شاخص های تخریب پوشش گیاهی در نواحی مرکزی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 483-494

اسامه الکعبی؛ مهدی بصیری؛ مصطفی کریمیان اقبال


7. اهمیت مراتع آتریپلکس -درمنه از نظر تامین نیاز غذایی دامها

دوره 9، شماره 3، تابستان 1381، صفحه 861-870

حسین توکلی؛ حسن احمدنژاد