کلیدواژه‌ها = ضریب کاپا
تعداد مقالات: 4
3. بررسی تغییرات پوشش گیاهی بر اساس شاخص‌های گیاهی با استفاده از سنجش از دور

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 778-790

سعیده ناطقی؛ احمد نوحه گر؛ امیرهوشنگ احسانی؛ ام البنین بذرافشان