کلیدواژه‌ها = کیفیت آب
تعداد مقالات: 7
2. بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی دشت جیرفت

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 355-365

سعید برخوری؛ رسول مهدوی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حمید غلامی


3. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی دشت سرایان در خراسان جنوبی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 268-279

سارا نخعی نژاد؛ غلامرضا زهتابیان؛ آرش ملکیان؛ حسن خسروی


4. مدل طبقه‌‌بندی شایستگی مراتع سبزوار برای چرای گوسفند (مطالعه موردی، حوضه چاه‌تلخ سبزوار)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 394-408

یاسر قاسمی آریان؛ حسین آذرنیوند؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ محمد جعفری؛ اسماعیل فیله کش


5. بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت سمنان- سرخه با استفاده از روشهای زمین آمار

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 535-545

مرضیه قمشیون؛ آرش ملکیان؛ خسرو حسینی؛ سعید قره چلو؛ محمدرضا خاموشی


6. تعیین شایستگی منابع آب برای چرای شتر با استفاده از GIS

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 513-523

سید اکبر جوادی؛ حسین ارزانی؛ علی سلاجقه؛ مهدی فرحپور؛ قوام الدین زاهدی


7. تغییرات کیفیت آب استحصالی از نظر مواد معلق در مراتع

دوره 9، شماره 3، تابستان 1381، صفحه 1035-1046

حشمت اله آقارضی