کلیدواژه‌ها = زمین آمار
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی دشت سرایان در خراسان جنوبی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 268-279

سارا نخعی نژاد؛ غلامرضا زهتابیان؛ آرش ملکیان؛ حسن خسروی


2. تجزیه و تحلیل زمین آماری غلظت آهن و روی در اراضی مرتعی و زراعی مطالعه موردی: منطقه آبسرد شهر دماوند

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 447-454

مریم دادگر؛ مسعود محمد علیها؛ احسان زندی اصفهان


3. بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت سمنان- سرخه با استفاده از روشهای زمین آمار

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 535-545

مرضیه قمشیون؛ آرش ملکیان؛ خسرو حسینی؛ سعید قره چلو؛ محمدرضا خاموشی