بررسی اثر تنش شوری بر رشد رویشی توده ها و ارقام یونجه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Salt stress on alfalfa population and varieties

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmani 1
  • Shahpour Hajrasouliha 2
1 Assistant Professor, Forests Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Isfahan University of Technology, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salt tolerance
  • Medicago sativa
  • Alfalfa
  • Sodium chloride