سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

□ فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران

مبلغ اشتراک یکساله (ریال)

120000

 مبلغ هر شماره (ریال) 30000

خواهشمند است برای اشتراک سالهای دیگر، از این برگه استفاده ننمایید و جهت راهنمایی و واریز وجه و مشخصات حساب با شماره تلفن 44580595-021 تماس حاصل فرمایید.