کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 14
1. عوامل خشک شدن درختچه‌های تاغ در منطقه حسین آباد میش مست قم

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 650-659

حسین توکلی نکو؛ عباس پورمیدانی؛ سیدمهدی ادنانی؛ حسین باقری؛ محمود بیات


2. وضعیت بیابانی شدن شمال خراسان

دوره 10، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 263-288

گل محمد گریوانی


3. بررسی اثربخشی قوانین و مقررات مرتع‌داری در ایران

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 898-910

مهدی زهدی؛ حسین ارزانی؛ سید اکبر جوادی؛ عادل جلیلی؛ غلامحسین خورشیدی


4. تغییرات ترکیب گیاهی در شدت های مختلف چرای دام در جنگل بلوط دالاب استان ایلام

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 116-128

حمید رضا میرداودی؛ وحید اعتماد؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ قوام الدین زاهدی امیری


5. تحلیل آماری- دینامیکی میانگین ماهانه شبیه‌سازی شده درجه روز رشد گیاهان توسط مدل EH5OM

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 89-101

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ فاطمه تقوی نیا؛ نظام تنی


6. تعیین قلمرو بیابانهای ایران از جنبه عوامل محیط طبیعی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 404-417

محمد خسروشاهی؛ مرتضی ابطحی؛ محمدتقی کاشکی؛ سکینه لطفی نسب؛ فاطمه درگاهیان؛ زهره ابراهیمی خوسفی


7. بررسی جامعه شناسی گیاهی منطقه حفاظت شده بیستون

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 876-892

بهنام حمزه


8. برآورد بیوماس بالای سطح زمین در گیاه تاغ با استفاده از شاخص‌های پوشش گیاهی (مطالعه موردی: مرک، بیرجند)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 843-855

سحر صباغ زاده؛ محمد زارع؛ محمدحسین مختاری؛ محمدرضا افخم الشعراء


9. اثر بهره برداری‌های چرایی بر خصوصیات پوشش گیاهی و خاک مناطق استپی (مطالعه موردی: مراتع استپی ساوه)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 745-756

صدیقه زارع کیا؛ حسین ارزانی؛ محمد حعفری؛ نیلوفر زارع


10. پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از اطلاعات بارندگی و تصاویر ماهواره‌ای در شمال‌غرب ایران

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 756-768

فاطمه هادیان؛ سید زین العابدین حسینی؛ منصوره سید حسینی


11. بررسی فلوریستیک و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در شدتهای مختلف چرا (مطالعه موردی: مرتع نیمه‌استپی بهارکیش قوچان)

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 306-320

مریم نیکان؛ حمید اجتهادی؛ محمد جنگجو؛ فرشید معماریانی؛ هاجر حسن‌پور؛ فریبا نوعدوست


12. مقایسه قلمرو بیابانهای اقلیم‌شناسی و زمین‌ساختی ایران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 336-352

محمد خسرو شاهی؛ عهدیه کالیراد؛ حمید حسینی مرندی


13. قلمرو بیابانهای اقلیم شناسی ایران

دوره 16، شماره 1، بهار 1388، صفحه 96-113

محمد خسروشاهی؛ محمدتقی کاشکی؛ طاهره انصافی مقدم