همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی و مواد اصلاح‌کننده خاک بر خصوصیات رویشی درختچه مرتعی کام‌تیغ (Stocks Lycium depressum) در تکثیر گلدانی

سمانه محمدی؛ عادل سپهری؛ محمد فرزام؛ حسین بارانی

دوره 30، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 457-473

چکیده
  مقدمهاین پژوهش بر روی گونه کام‌تیغ (Lycium depressum Stocks) با هدف مطالعه پاسخ‌های رویشی (سطح برگ، وزن مخصوص برگ، سطح ویژه برگ، نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی، وزن خشک برگ، ساقه و ریشه) درختچه مرتعی کام‌تیغ در مقابل تنش خشکی و اثر اصلاح‌کننده‌های خاک بر پاسخ‌های رویشی انجام شد. مواد و روش‌هاآزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً ...  بیشتر

عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش تیپهای رویشی مراتع کچیک مراوه‌تپه

سیده زهره میردیلمی؛ غلامعلی حشمتی؛ حسین بارانی؛ یلدا همت زاده

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 333-343

چکیده
  شناخت عوامل اکولوژیکی مؤثر بر استقرار و پراکنش گیاهان ضروریست و استفاده از تجزیه چندمتغیره می­تواند به این امر کمک کند. در این تحقیق رابطه مؤثرترین عاملهای محیطی بر پراکنش و استقرار تیپهای رویشی حوزه آبخیز کچیک توسط تجزیه چندمتغیره معرفی شد. پس از تهیه نقشه واحدهای کاری منطقه، در نقاط معرف هر واحد­کاری، تراکم و درصد تاج­پوشش ...  بیشتر

بررسی رابطه بین نوع مالکیت مرتع و وضعیت بهره‌بردار‌ی (با تأکید بر مراتع ییلاقی شهرستان اراک)

معصومه سادات حسینی نسب؛ حسین بارانی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 166-179

چکیده
  موضوع نحوه مدیریت سامان‌های عرفی مراتع در طول چند دهه اخیر به یکی از مهمترین معضلات مراتع کشور تبدیل گردیده است. به­طوری­که عمده‌ترین نظام حاکم بر مدیریت مراتع براساس پروانه چرایی یکی از سه شیوه شورایی، مشاعی و افرازی می‌باشد. یکی از راهکارهای اجرایی در زمینه تعادل دام و مرتع و کاهش تخریب مرتع، معرفی واحدهای مطلوب بهره‌برداری ...  بیشتر