نویسنده = غلامرضا قادری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی برخی خصوصیات بوم شناختی گیاه رمس Hammada salicornia

دوره 12، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 212-232

حسین توکلی؛ علی اصغر پاریاب؛ غلامرضا قادری؛ مجید دشتی


2. مقایسه عملکرد علوفه کشت مخلوط و تک کشتی یونجه وآگروپایرون

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 256-268

غلامرضا قادری؛ علی گزانچیان؛ محمود یوسفی