نویسنده = مهدی جعفری
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی آماری پدیده گرد و غبار (مطالعه موردی اصفهان)

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 863-876

مهدی جعفری؛ غلامرضا زهتابیان؛ طیبه مصباح زاده


2. بررسی تغییرات اراضی بیابانی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: کاشان)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 644-652

مهدی جعفری؛ غلامرضا زهتابیان؛ امیرهوشنگ احسانی