نویسنده = علی اکبر نظری سامانی
تعداد مقالات: 5
1. پایش روند تغییرات کاربری اراضی و نقش آن بر سنجه‌های سیمای سرزمین (بررسی موردی: شمال‌شرق اهواز)

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 325-339

مهسا عبدالشاه نژاد؛ علی اکبر نظری سامانی؛ مهدی قربانی؛ عزیز ارشم؛ فریدون طاهری


2. واکاوی و پهنه‌بندی انرژی باد بر اساس قابلیت حمل ماسه در راه‌آهن قم-تهران

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 226-240

محمدرضا راهداری؛ حسن احمدی؛ علی طویلی؛ محمد جعفری؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محمد خسروشاهی؛ شهروز شریفی


3. نقش فرسایندگی باد و حمل ماسه بر تحرک‌پذیری ماسه در حاشیه دریاچه ارومیه

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 594-612

علی اکبر نظری سامانی؛ لیلا بیابانی؛ حمیدرضا عباسی؛ حسن خسروی


4. مدل‌سازی کمی ارتفاع و فاصله بین تپه‌های ماسه‌ای با استفاده از مطالعات ژئومرفومتریک در بیابان‌های داخلی ایران

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 210-223

علی اکبر نظری سامانی؛ حمیدرضا عباسی؛ حسن احمدی؛ محمدرضا راهداری


5. بررسی تلفیق داده‌های بادسنجی با ژئومرفولوژی ارگ کاشان

دوره 24، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-79

علی اکبر نظری سامانی؛ اصغر توکلی؛ هدی قاسمیه؛ ناصر مشهدی؛ محمدرضا راهداری