همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
آشکارسازی علل ترک دامداری بهره‌برداران عشایری شمال‌شرقی ایران

محمدرضا شهرکی؛ محسن شرافتمندراد؛ یاسر قاسمی اریان

دوره 30، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 571-589

چکیده
  سابقه و هدف برآورده نشدن نیازها، تغییر اقلیم و تعارضات اجتماعی و اقتصادی حاصل از آن زندگی جوامع عشایری را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. به‌طوری‌که آنها مجبور به ترک دامداری به شکل موقت یا دائم هستند. در همین راستا، این تحقیق به شناسایی و تحلیل علل ترک دامداری بهره‌برداران عشایری در مراتع قشلاقی شمال‌شرقی ایران پرداخته است. مواد ...  بیشتر

آگاهی روستاییان از بروز نشانه‌های تغییر اقلیم و رابطه آن با معیشت پایدار جوامع محلی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اوغان استان گلستان)

محمدرضا شهرکی؛ احمد عابدی سروستانی؛ عبدالرحیم لطفی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 138-150

چکیده
         تغییرات نامطلوب آب و هوا، خشکسالی و سیل تأثیر منفی بر عرصه‌های منابع طبیعی، محصولات زراعی و بهره‌وری دام به‌عنوان منابع اصلی معیشت روستاییان دارند. بنابراین، بررسی درک جوامع روستایی از بروز تغییرات اقلیمی و ارتباط آن با معیشت پایدار مهم می‌باشد. این تحقیق بدین‌منظور و با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی انجام شد. ...  بیشتر

واکاوی علائم تخریب مراتع از دیدگاه گله داران روستایی وعشایری مراتع قشلاقی شمال شرق استان گلستان

محمدرضا شهرکی؛ خدیجه مهدوی

دوره 27، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 763-771

چکیده
  عوامل متعددی باعث تغییرات منفی در وضعیت کیفی و کمی مراتع می‌گردد که منجر به به سیر نزولی و تخریب شدید خاک، پوشش­گیاهی و در نهایت کاهش درآمد بهره‌برداران می­گردند. دامداران و گله­داران به دلیل وابستگی معیشتی به مرتع، دارای تجربۀ بومی مدیریتی در این زمینه هستند. تحقیق حاضر نیز با هدف واکاوی شاخص­های مؤثر در روند نزولی مراتع ...  بیشتر

بررسی تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت بهره‌برداران در فعالیت‌های احیایی و اصلاحی مراتع قشلاقی استان گلستان

سیده خدیجه مهدوی؛ فرامرز غفوری؛ احمد عابدی سروستانی؛ محمدرضا شهرکی

دوره 26، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 73-88

چکیده
      نظر به اهمیت و نقش اساسی مشارکت و انسجام اجتماعی بهره‌برداران در موفقیت فعالیت‌های احیایی و اصلاحی، هدف این تحقیق، بررسی تأثیر انسجام اجتماعی بهره‌برداران مرتعی در میزان مشارکت آنها در اجرای فعالیت‌های احیایی و اصلاحی در مراتع شمال‌شرق استان گلستان در شهرستان گنبدکاووس می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی با روش ...  بیشتر