کلیدواژه‌ها = علوفه
تعداد مقالات: 8
1. بررسی میزان تغییرات تولید و مصرف گیاهان مرتعی در مراتع زمین‌سنگ در استان هرمزگان

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 787-799

محمدامین سلطانی پور؛ سعیده ناطقی؛ مهشید سوری؛ نادیا کمالی


2. بررسی تطبیقی وابستگی دام به مرتع در شرایط خشکسالی و ترسالی (مطالعه موردی: ایل قشقایی-طایفه شش بلوکی)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 475-488

سید محمد رضا حبیبیان؛ حسین بارانی؛ احمد عابدی سروستانی؛ عادل سپهری


3. ارزیابی نسبت‌های مختلف کشت مخلوط سورگوم-کوشیا در شرایط متفاوت شوری

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 685-698

علیرضا هدایتی فیروزآبادی؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ هادی پیرسته انوشه


4. تعیین میزان تغییرات تولید و مصرف گیاهان مرتعی در مراتع (اردبیل- سایت یایپاق سبلان)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 567-577

اسماعیل علی اکبرزاده؛ حسن یگانه؛ هادی افراه


7. تولید علوفه ارقام یونجه یکساله در شرایط دیم گرگان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 455-463

محمدعلی دری؛ غلامرضا ناصری؛ حبیب ا... علی اکبر زاده


8. تخمین مقدار علوفه مراتع با استفاده از داده‌های ماهواره ای (مطالعه موردی حوزه آبخیز دماوند)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 127-138

خسرو میرآخورلو؛ سید زین العابدین حسینی