کلیدواژه‌ها = دانه‌بندی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی شاخص‌های رسوب‌شناسی و طبقه‌بندی رسوبات بستر دریاچه مهارلو جهت تعیین حساسیت آن به فرسایش بادی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 815-828

محسن کاظمی؛ سادات فیض نیا؛ حسن خسروی؛ حمید مصباح؛ رضا شهبازی


3. بررسیهای دانه‌بندی و کانی‌شناسی رسوبات در منشأیابی تپه‌های ماسه‌ای بلوچستان

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 441-451

مرضیه عباسی؛ سادات فیض نیا؛ حمید رضا عباسی؛ یونس کاظمی؛ احمد قرنجیک