بررسی برخی خصوصیات بوم شناختی گیاه رمس Hammada salicornia

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خراسان، ایران

2 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

3 مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

4 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing some ecological characteristics of Hammada salicornia (Moq.)IIjin

نویسندگان [English]

  • Hosein Tavakoli 1
  • Ali Asghar Paryab 2
  • Gholamreza Ghaderi 3
  • Majid Dashti 4
1 Assistant Professor, «Khorasan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
2 Research Expert, Khorasan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
3 Research Instructor, «Khorasan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran
4 Assistant Professor, «Khorasan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hammada salicornia
  • botanical characteristics
  • ecological characteristics