پراکنش قیچ در منطقه خشک و نیمه خشک جنوب خراسان، با توجه به ارتفاع، خاک و اقلیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان خراسان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution of Zygophyllum in Arid and Semi-Arid South Khorasan, Due to Altitude, Soil and Climate

نویسنده [English]

  • Golhasan Nemati
Research Expert, Khorasan Province Natural Resources and Livestock Research Center, Agricultural Research, AREEO, Mashhad, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zygophyllum Distribution
  • Arid and Semi-Arid Area
  • Khorasan province