نویسنده = خسرو شاهی، محمد
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه قلمرو بیابانهای اقلیم‌شناسی و زمین‌ساختی ایران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 336-352

محمد خسرو شاهی؛ عهدیه کالیراد؛ حمید حسینی مرندی


3. قلمرو مناطق بیابانی‌استان تهران از دیدگاه پوشش گیاهی1

دوره 14، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 490-499

ابراهیم فراهانی؛ محمد خسرو شاهی؛ مجید حسینی؛ سیامک لقمانی


4. قلمرو محدوده‌های بیابانی استان هرمزگان از دیدگاه زمین شناختی

دوره 13، شماره 1، بهار 1385، صفحه 17-26

سعید چوپانی؛ محمد خسرو شاهی؛ محمد غلامپور؛ خسرو میرآخورلو