نویسنده = بذرافشان، ام‌البنین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت خشکسالی استان گلستان با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI)

دوره 18، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 395-407

ام‌البنین بذرافشان؛ محسن محسنی ساروی؛ آرش ملکیان؛ ابوالفضل معینی