نویسنده = پای‌رنج، جهانبخش
تعداد مقالات: 1
1. تعیین تولید علوفه قابل دسترس با در نظرگرفتن عوامل مؤثر با استفاده از RSو GIS

دوره 18، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 593-607

جهانبخش پای‌رنج؛ عطا... ابراهیمی؛ ابوالفضل رنجبر؛ محمد حسن زاده