نویسنده = برخورداری، جلال
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات پوشش گیاهی (مطالعه موردی: دشت سی ریزی بافق در استان یزد(

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 289-297

ابراهیم عطارد؛ ناصر باغستانی؛ جلال برخورداری؛ علی بمان میرجلیلی


2. تهیه مدل توزیعی بیلان ماهانه آب خاک به روش تورنت وایت –ماتر (مطالعه موردی:حوزه آبخیز یزد اردکان)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 466-480

جلال برخورداری؛ تراحل وارتانیان؛ حسن خسروی


3. تعیین قلمرو مناطق بیابانی استان هرمزگان از جنبه ژئومرفولوژی1

دوره 15، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 485-492

محمد غلامپور؛ محمد خسروشاهی؛ جلال برخورداری


4. ارزیابی نقش طرح های اجرا شده آبخیزداری در تامین منابع آب و توسعه مراتع در استان هرمزگان

دوره 9، شماره 3، تابستان 1381، صفحه 1023-1034

مهدی مروتی شریف اباد؛ جلال برخورداری