نویسنده = حسینی‌بمرود، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. آت‌اکولوژی گونهKunth. Melica persica در منطقه خراسان

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 421-430

حامد ظریف‌کتابی؛ امرعلی شاهمرادی؛ مجید دشتی؛ اصغر پاریاب؛ غلامرضا حسینی‌بمرود؛ صدیقه زارع کیا