نویسنده = زارع‌چاهوکی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین تنوع گونه‌ای و عوامل محیطی در مراتع سرچاه‌عماری بیرجند

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 95-107

رضا یاری؛ حسین آذرنیوند؛ محمدعلی زارع‌چاهوکی؛ جلیل فرزادمهر