نویسنده = رحمتی زاده، ابالفضل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه پوشش گیاهی با خاک در اراضی شور استان قم

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 264-282

آزاده اسراری؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ ابالفضل رحمتی زاده