نویسنده = انواری، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش شوری بر جوانه‌زنی هفت گونه مرتعی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 262-273

سید محمود انواری؛ هادی مهدیخانی؛ علیرضا شهریاری؛ غلامرضا نوری