نویسنده = دشتی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. آت‌اکولوژی گونه Salsola orientalis S .G.Gmelin در منطقه خراسان

دوره 16، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 401-408

مجید دشتی؛ امرعلی شاهمرادی؛ حامد ظریف کتابی؛ اصغر پاریاب؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ صدیقه زارع کیا