نویسنده = پاکپرور، مجتبی
تعداد مقالات: 5
1. روند تغییرات رواناب در آخیز خر رود

دوره 12، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 357-375

اسماعیل رهبر؛ مجتبی پاکپرور؛ مسعود مسعودی؛ لادن جوکار


3. بررسی تاثیر استحصال و پخش سیلاب بر منابع آب زیرزمینی دشت گربایگان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 368-390

غلامرضا قهاری؛ مجتبی پاکپرور


4. روش پردازش تصاویر ماهواره و تحلیل باد در شناسایی منابع ماسه تپه‌های ماسه‌ای (منطقه مطالعاتی اردستان)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 204-221

ابراهیم خلیفه؛ محمدرضا کاویانپور؛ مجتبی پاکپرور؛ سجاد وفایی


5. بررسی روند بیابانزایی به روش سنجش‌های از دور و نزدیک در اراضی دشت سبزوار

دوره 14، شماره 1، بهار 1386، صفحه 33-52

ابوالقاسم دادرسی سبزواری؛ مجتبی پاکپرور