نویسنده = خلیفه، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
2. روش پردازش تصاویر ماهواره و تحلیل باد در شناسایی منابع ماسه تپه‌های ماسه‌ای (منطقه مطالعاتی اردستان)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 204-221

ابراهیم خلیفه؛ محمدرضا کاویانپور؛ مجتبی پاکپرور؛ سجاد وفایی