نویسنده = چایی چی، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد علوفه پنج گونه یونجه یکساله در منطقه گرگان

دوره 13، شماره 1، بهار 1385، صفحه 62-68

عباسعلی سندگل؛ محمد رضا چایی چی؛ انیس بیانی کلاگری