نویسنده = پورطیب، فرانک
تعداد مقالات: 1
1. منشأیابی رسوبات بادی حاشیه پلایای گاوخونی با استفاده از روش ژئوشیمی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 695-710

سادات فیض نیا؛ فرانک پورطیب؛ حسن احمدی؛ کوروش شیرانی