نویسنده = پادیاب، محسن
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ترکیب و تحول کانی های رسی در عرصه های پخش سیلاب (مطالعه موردی: عرصه پخش سیلاب گچساران )

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 345-453

محسن پادیاب؛ سادات فیض نیا؛ محمد نهتانی؛ حسن احمدی؛ اردشیر شفیعی


2. ارزیابی اثرهای پخش سیلاب بر حاصلخیزی خاک (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب گچساران)

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 161-171

محسن پادیاب؛ سادات فیض نیا؛ اردشیر شفیعی


3. بررسی آت اکولوژی Dorema aucheri در اکوسیستم های مرتعی استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 564-574

سید ابراهیم کاظمی؛ امرعلی شاهمرادی؛ محسن پادیاب؛ اردشیر شفیعی؛ یاسر قاسمی آریان