نویسنده = جلیلی، عادل
تعداد مقالات: 7
1. بررسی اثربخشی قوانین و مقررات مرتع‌داری در ایران

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 898-910

مهدی زهدی؛ حسین ارزانی؛ سید اکبر جوادی؛ عادل جلیلی؛ غلامحسین خورشیدی


2. بررسی ترکیب جوامع مرتعی با استفاده از روش‌های ناپارامتریک چند متغیره جایگشتی

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

پروانه عشوری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ افشین دانه کار؛ عادل جلیلی؛ بهنام حمزه


4. بررسی بانک بذر خاک در جوامع گیاهی منطقه‌ حفاظت شده گنو

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 601-613

کیان نجفی تیره‌شبانکاره؛ عادل جلیلی؛ نعمت ا... خراسانی؛ زیبا جم زاد؛ یونس عصری


5. تأثیر گونه ی کهورآمریکایی"Prosopis juliflora (SW.) D C"بر برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 406-420

عادل جلیلی؛ کیان نجفی ‌تیره ‌شبانکاره


6. بررسی تغییرات پوشش گیاهی در قرق کوهرنگ

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 324-336

مرتضی اکبرزاده؛ محمدرضا مقدم؛ عادل جلیلی؛ محمد جعفری؛ حسین ارزانی


7. مقایسه تولید علوفه های درمنه در استان سمنان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 729-742

تقی میرحاجی؛ عادل جلیلی؛ مرتضی اکبرزاده